Jyviva esittää ympäristölinjapaperin laatimista osaksi JYYn toimintasuunnitelmaa 2018

daan-stevens-371325

Tänään 19.10. pidettävässä JYYn edustajiston kokouksessa päätetään ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018. Toisin sanoen määritetään, millaisten asioiden kanssa ensi vuoden hallitus ja edustajisto tulevat työskentelemään.

JYYn hallitus on esittänyt toimintasuunnitelmaan kolmea projektia: viestintästrategiaa, yleispoliittista linjapaperia sekä organisaatiouudistus & omistajaohjaus –kokonaisuutta. Jyviva kannattaa näitä projekteja, mutta on jo hyvissä ajoin esittänyt lisäksi neljättä projektia: JYYn ympäristölinjapaperin laatimista.

Ympäristölinjapaperissa JYY määrittelisi omat ympäristötoiminnan periaatteensa ja konkreettiset tavoitteensa toiminnan eri osa-alueilla (rakentaminen, asuminen, opiskelijaruokailu, tapahtumat jne.). Täten ilmaisisimme selkeästi, millaisen roolin haluamme ottaa ekologisesti kestävän, ympäristövastuunsa tiedostavan ja hiilineutraalin Jyväskylän rakentamisessa. Jyvivan mielestä JYYn ja ylioppilasliikkeen tulee olla ekologisuuden edelläkävijä.

JYYn hallitus ei hyväksynyt ympäristölinjapaperia toimintasuunnitelmaesitykseensä. Hallitus vastasi Jyvivan esitykseen lisäämällä kahteen muuhun projektiinsa (yleispoliittinen linjapaperi, omistajaohjauksen periaatteet) kirjaukset eettisyyden ja ekologisuuden huomioimisesta kyseisissä projekteissa. Jyvivan mielestä kirjaukset eivät ole riittäviä, vaan ilmaisevat nähdäksemme asioita, joiden tulisi olla itsestään selvästi olla osana ko. projekteja.

Ekologisuuden ei tule olla sivuhuomio vaan lähtökohta tilanteessa, jossa ilmastonmuutoksen torjuminen on aikamme ratkaisevin teema. Parlamentaarisesti valmisteltu, edustajiston hyväksymä ympäristölinjapaperi antaisi tukevan pohjan ympäristön huomioimiselle kaikessa JYYn tulevassa päätöksenteossa ja toiminnassa.

On tärkeää, että opiskelijat itse päättävät alusta alkaen JYYn ekologisista linjoista. Tällöin lopputulos olisi JYYn näköinen ja voisi tuntua merkitykselliseltä kaikille ylioppilaskuntamme jäsenille. Edarivaaliehdokkaamme Lukas Rydefalkin vaalislogania siteeraten: ”Me olemme tulevaisuus, me olemme JYY!”

Edustajiston kokous alkaa tänään to 19.10. klo 17:15 Ilokiven lounasravintolassa. Kaikki JYYn jäsenet eli yliopistomme opiskelijat ovat tervetulleita seuraamaan keskustelua ja myös ottamaan siihen osaa. Nähdään Ilokivellä!

 

Alla projektin kuvaus:

JYYn ympäristölinjapaperin laatiminen

JYYllä ei toimintansa laajuudesta ja omistustensa arvosta huolimatta ole ympäristöohjelmaa eikä -linjapaperia. Ympäristöohjelman laatiminen oli JYYn vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa, mutta työ jäi silloin kesken. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan kuului ympäristösektorin toiminnan määrittäminen. Hyvin edistynyt työ valui hukkaan työryhmän valmisteleman materiaalin tuhoutuessa silloisen hallituksen ympäristövastaavan sähköpostitilin mukana. Vaikka ylioppilaskunnan toiminnassa huomioidaan ympäristöasiat, antavat edustajiston hyväksymät ympäristölinjaukset tukevan pohjan JYYn ympäristötoiminnan jatkuvuudelle ja kehittämiselle.  Linjapaperimuotoisena kirjausten vaikutus ei rajoitu ympäristösektorin toimintaan, vaan linjat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Ympäristölinjapaperiin kirjataan esimerkiksi seuraavat asiat:

  • tilannekuva ja  JYYn ympäristötoiminnan periaatteet
  • linjaukset siitä, miten periaatteiden tulisi vaikuttaa JYYn toiminnan eri osa-alueilla (mm. asuminen, opiskelijaruokailu, tapahtumat, yritysyhteistyö, viestintä)
    • yleiset linjat ja muutama konkreettinen tavoite osa-aluetta kohden
  • toiminnan rajoitukset

 

Linjauksissa otetaan huomioon muut JYYn toimintaa ohjaavat dokumentit, kuten kuntapoliittinen linjapaperi, yritysyhteistyön linjat sekä samanaikaisesti valmisteilla olevat yleispoliittinen linjapaperi ja omistajaohjauksen periaatteet. Kolmen tärkeän linjapaperin valmistelu yhtäaikaisesti ei ole ylittämätön este: päinvastoin se antaa mahdollisuuden JYYn toiminnan yhtenäisyydelle ja jatkuvuudelle tulevaisuudessa. Ympäristölinjapaperin määrittäessä, mitä ympäristötoiminta JYYlle nyt ja tulevaisuudessa tarkoittaa, on ekologisen näkökulman huomioimiselle muissa linjapapereissa vankka perusta.

Ympäristölinjapaperin valmisteluun perustetaan työryhmä, johon jokaisella edustajistoryhmällä on mahdollisuus nimetä jäseniä. Työryhmän puheenjohtajana toimii JYYn hallituksen ympäristövastaava. JYYn toimitusjohtaja otetaan mukaan keskusteluun alusta asti, ja erityisesti suunniteltaessa konserniin liittyviä ympäristölinjauksia.