Jyvivan hakijat JYYn luottamustoimiin 2019!

JYYn hallitus ja puheenjohtajisto kokevat jälleen vuosittaisen vaihdoksen, ja Jyviva ylpeänä esittää kahta rautaista ja sydämellistä ylioppilaskunta-aktiiviamme luottamustoimiin!  Tässä he ovat:

Ira Vainikainen JYYn hallitukseen korkeakoulupolitiikka- ja kehitysyhteistyösektoreille

Ira on piinkova opiskelijan edunvalvoja, jossa yhdistyvät syvä koulutuspoliittinen asiantuntemus, luja työmoraali, kyky rakentavaan kriittisyyteen sekä rohkeus kantaa vastuuta. Iran monipuolinen kokemus yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, moninaisista ylioppilaskunta- ja ainejärjestötehtävistä sekä kansallisen tason vaikuttamistyöstä takaa sen, että hänellä on tarkka ja ajanmukainen kuva toimintaympäristöstä niin JYYssä, yliopistossa kuin kansallisen korkeakoulupolitiikan kentällä.

Kuluvana vuonna yliopistokollegion varapuheenjohtajana ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaneuvoston jäsenenä toimineena Ira näkee halloped-toiminnan kehittämisessä edunvalvonnallista potentiaalia:

IMG-20181126-WA0006 ”Nyt on aika suunnata samaa tarmoa kohti hallinnon opiskelijaedustajia, jotta he yltäisivät täyteen potentiaaliinsa opiskelijoiden äänenkannattajina. Vaikuttamisvalmiuksien kehittämisen lisäksi hallopedit täytyy tuoda myös lähemmäs riviopiskelijaa. Osallistumismahdollisuuksien löytämisen ja yhteisöllisyyden kokemusten kannalta halloped-toiminnan tuntemus on olennaista, ja siksi kehittäisin hallopedien ja ainejärjestöjen yhteistyötä ensi vuonna hallituksessa. Erityisesti tiedekuntatasolla tämä uudistus toisi merkittäviä hyötyjä opiskelijan edunvalvontaan, eikä vähiten ensi vuonna ajankohtaiseen opetussunnitelmatyöhön.”

 

Korkeakoulupoliittisen osaamisensa ohella Ira on profiloitunut erityisesti kehitysyhteistyösektorilla. Aktiivinen toiminta kehy-valiokunnan puheenjohtajana palkittiin vuosi sitten JYYn harrastemerkillä. Kehyn nykytilasta erinomaisesti kartalla olevana Iralla on visio siitä, mihin sektorilla kannattaa panostaa:

”Kehitysyhteistyösektorin olisi syytä seurata SYLin jalanjäljissä, eli suunnata toimintaa kehitysyhteistyöstä entistä laajemmin kehityspolitiikan suuntaan. Jäsenistön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehitetään tuomalla kehityspolitiikan ajankohtaiskatsaukset osaksi valiokuntatoimintaa sekä sitouttamalla aine- ja harrastejärjestöjä globaalikasvatustoimintaan. Yhteistyö koulutuspoliittisen sektorin kanssa on tämän tavoitteen kannalta myös tärkeää. SYL nimittäin hakee rahoitusta hankkeeseen, jossa kestävä kehitys tuodaan osaksi korkeakoulutuksen osaamistavoitteita, joten hankkeen onnistumiseksi tarvitaan koko JYY-yhteisöä ainejärjestökopoja myöten.”

Ira – timanttia.

Sonja Karppinen JYYn edustajiston puheenjohtajaksi

Sonja on kokenut vaikuttaja, JYY-aktiivi ja järjestötoimija, jonka kuluva vuosi on vierähtänyt JYYn hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksessa Sonja on kunnostautunut erityisesti yleispoliittista linjapaperia valmistelevan työryhmän vetäjänä. Tässä tehtävässä Sonja on toiminut ansiokkaasti, vastuullisesti, kannustavasti, jämptisti ja tasapuolisesti ihmisten ja ryhmien mielipiteet huomioiden.

Puheenjohtajana Sonja edistäisi erityisesti avoimuutta edustajiston päätöksenteossa:

IMG-20181126-WA0009”Haluan olla puheenjohtaja, joka edellyttää läpinäkyvää, laadukasta valmistelua ja samalla kannustaa edustajistoa kysymään ja pureutumaan. Kun asiat tehdään organisaatiossa hyvin ja oikein, ei mitään tarvitse salata tai selitellä. Asiat kyllä selittävät kuulijan riittävästi niihin pureutuessa itse itsensä, ja siihen pitää luottaa. Jos asiat eivät selity, on kyseessä usein arvoihin perustuva ristiriita ja silloin ollaan demokratian ytimessä, eli siellä missä pitääkin olla.”

Aiemmat ja nykyiset vastuutehtävät hallituksessa, edustajiston jäsenenä, valiokuntapuheenjohtajana, ainejärjestötoimijana, hallinnon opiskelijaedustajana sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna ovat tuoneet Sonjalle näkemystä demokraattisesta päätöksenteosta ja kokouskäytänteistä eri organisaatioissa. Poliittiset prosessit, parlamentaarinen yhteistyö ja vaativissa tilanteissa esiintyminen ovat tulleet Sonjalle tutuiksi.

Laaja-alainen osaaminen yhdessä kaikkia kunnioittavien ja osallistavien työtapojen kanssa tekisivät Sonjasta erinomaisen puheenjohtajan edustajistolle.

 

JYYn hallitusneuvottelut käydään maanantana 3.12. klo 17:15 alkaen Ilokivellä. Hakijoiden haastattelut sisältävä tilaisuuden ensimmäinen osuus on kaikille avoin, siispä tervetuloa kuuntelemaan ja tsemppaamaan Iraa ja Sonjaa paikan päälle.

Haastatteluosuuden jälkeen alkavat yleisöltä suljetut neuvottelut, joissa Jyvivan neuvottelijoina toimivat Olli Etelämaa ja Otto Kela.