JYVIVAN EDARIVAALITEEMAT 2019

ILMASTOKRIISI ON PYSÄYTETTÄVÄ 🌎
Opiskelijaliikkeen on toimittava välittömästi ilmastokriisin pysäyttämiseksi. JYYn rakentamisesta, ravintolatoiminnasta ja edunvalvonnasta täytyy tehdä päästötöntä nyt, ja siihen on laadittava uskottava suunnitelma heti vuonna 2020. Otetaan askeleita kohti lihattomia opiskelijaravintoloita, ja siirrytään 100 % uusiutuvaan energiaan sekä vaaditaan myös ilmastohätätilan julistaneelta yliopistolta näitä toimia. Tehdään turpeenkäytön lopettamisesta yksi kärkiteemoista JYYn kuntavaalitavoitteisiin.
.
ROHKEASTI KANTAAOTTAVA, YHTENÄINEN OPISKELIJALIIKE 💪
Opiskelijaliikkeen on yhdessä vaadittava maksuttoman koulutuksen kunnianpalautusta. Lukukausimaksut, maksulliset väylät tutkinto-opintoihin sekä vaatimukset valmistua tutkinnon minimiopintopistemäärän ylityttyä eivät käy. Koulutuksen on oltava laadukasta, maksutonta ja saavutettavaa elämäntilanteeseen katsomatta. EU- ja ETA- alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on luovuttava. JYYn ja koko ylioppilasliikkeen on noustava rohkeasti ja näkyvästi puolustamaan sivistysyliopistoa, opiskelijoita koskevan päätöksenteon demokraattisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa.
.
PAREMPAA OPISKELIJAELÄMÄÄ 💻
Jokaisella opiskelijalla on oltava riittävä toimeentulo, toimiva terveydenhuolto ja kohtuuhintainen koti. Opintotuen velkapainotteisuus on poistettava ja opiskelijoiden kuten kaikkien muidenkin sosiaaliturva täytyy järjestää vastikkeettoman perustulon muodossa. Laadukkaiden palveluiden takaamiseksi YTHS:n resursseja on kasvatettava. Hoitoonohjauksen on oltava selkeää sekä nopeaa ja hoitosuhteiden pitkäjänteisiä. Mielenterveysongelmiin on saatava apua ja hoitoa nykytilannetta paljon paremmin.
.
TILAA YHTEISÖLLISYYDELLE JA TOIMINNALLE 🏫
Opiskelijoilla on oltava tilaa opiskelulle, kohtaamisille ja yhteiselle toiminnalle. Kampusten ja ylioppilaskunnan tilojen on oltava maksuttomia opiskelijoiden järjestö-, kulttuuri- ja muuhun käyttöön. Kaikissa JYYn rakentamissa kohteissa on oltava epäkaupallista vapaasti käytettävissä olevaa tilaa. Yliopiston tilojen saatavuutta ja esteettömyyttä on parannettava ja opiskelijoiden on oltava yhdenvertaisesti tervetulleita kaikkiin kampusravintoloihin. JYYn kulttuurisektori sekä ylioppilaslehti Jylkkäri ovat keskeinen osa ylioppilaskunnan yhteisöllisyyttä.