Vaikuttamistyö

Opiskelijapolitiikka on kirjava vyyhti erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja järjestöjä. Jyviva pyrkii vaikuttamaan sekä ylioppilaskunnan sisällä sen eri toimielimissä että sen ulkopuolella yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa.