JYY

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki perustutkinto-opiskelijat sekä jäsenmaksun maksaneet jatko-opiskelijat. JYYn rutiineja pyörittävät palkatut työntekijät, mutta sen korkein päättävä elin on 41-henkinen edustajisto.

021-custom

Edustajisto

Edustajisto kokoontuu kerran kuussa käyttämään päätäntävaltaansa ja keskustelemaan opiskelijoiden kannalta ajankohtaisista aiheista. Päätökset voivat koskea mitä tahansa aluetta JYYn toiminnasta, sillä edustajistoryhmät voivat tuoda kokouksiin omia aloitteitaan. Usein päätösasiat liittyvät lisäksi mm. JYYn rahankäyttöön, opiskelijaedustajien valitsemiseen ja toiminnan periaatteellisten suuntaviivojen vetämiseen. Päätösten taustalla on aina arvovalintoja, ja siksi edustajiston voimasuhteilla on väliä. Tällä hetkellä edustajiston 41 paikkaa jakautuvat seuraavasti:

Pörssi & Dumppi: 11, JYYn vihreät opiskelijat: 8, Alvarin Unioni: 7, Jyviva: 6, Luonnontieteilijät: 5, Keskustaopiskelijat: 2, Kokoomusopiskelijat: 2

Edustajisto valitaan kahden vuoden välein vaaleilla, joissa saavat äänestää ja olla ehdolla kaikki JYYn jäsenet. Ehdokkaat voivat olla ehdolla yksinään tai muodostaa keskenään vaaliliittoja, jotka puolestaan voivat muodostaa keskenään vaalirenkaita. Näillä termein Jyviva on vaaliliitto, ja vaalirenkaissa olemme olleet mm. Grönionin (nykyisin JYYn vihreät opiskelijat) ja sosialistiopiskelijoiden kanssa.

Vaalitapa on suhteellinen. Vaaliliitoissa äänet lasketaan niin kuin puolueiden (tai näiden muodostamien vaaliliittojen) äänet valtiollisissa vaaleissa, eli eniten ääniä saaneen vertausluku on koko listan äänimäärä, toiseksi eniten ääniä saaneen puolet siitä ja niin edelleen.

(Vaalirenkaassa olevien ehdokkaiden vertausluvut lasketaan hieman eri tavalla, mutta perusidea on se, että huomioon otetaan myös oman listan äänimäärä (toisin kuin esim. valtiollisten vaalien vaaliliitossa), mikä johtaa siihen, että vaalirenkaassa on mahdotonta saada heikompi vaalitulos kuin ilman sitä. Joku mukana oleva ryhmä voi saada yhden ylimääräisen paikan tai vaikutus on zero. Oman äänen menemistä jonkun toisen hyväksi ei tarvitse pelätä.)

Hallitus

Edustajisto valitsee JYYn hallituksen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jotkut edustajistoryhmät muodostavat keskenään neuvotellen hallituksen, jonka takana on suurin osa edustajiston äänimäärästä. Hallitus käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa, eli se hoitaa hallintoa ja taloutta, tekee edustajistolle esityksiä, ottaa kantaa ylioppilaskunnan nimissä ja niin edelleen.

002-full

Jotkut ryhmät jäävät oppositioon, mutta ne voivat vaikuttaa JYYn toimintaan edustajistossa äänestämällä ja tekemällä aloitteita, koska hallituksen on toimittava edustajiston päätösten mukaan. Edustajistoaloitteita voi tehdä kuka tahansa JYYn jäsen, mutta vain edustajiston jäsenet saavat äänestää, lähetetäänkö ne ”toimenpiteitä varten” (eli hyväksytään) vai ”tiedoksi” (eli hylätään).

Edustajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mutta se järjestäytyy eli valitsee hallituksen ja puheenjohtajat vuosittain.