JYVIVAN EDARIVAALITEEMAT 2019

ILMASTOKRIISI ON PYSÄYTETTÄVÄ 🌎
Opiskelijaliikkeen on toimittava välittömästi ilmastokriisin pysäyttämiseksi. JYYn rakentamisesta, ravintolatoiminnasta ja edunvalvonnasta täytyy tehdä päästötöntä nyt, ja siihen on laadittava uskottava suunnitelma heti vuonna 2020. Otetaan askeleita kohti lihattomia opiskelijaravintoloita, ja siirrytään 100 % uusiutuvaan energiaan sekä vaaditaan myös ilmastohätätilan julistaneelta yliopistolta näitä toimia. Tehdään turpeenkäytön lopettamisesta yksi kärkiteemoista JYYn kuntavaalitavoitteisiin.
.
ROHKEASTI KANTAAOTTAVA, YHTENÄINEN OPISKELIJALIIKE 💪
Opiskelijaliikkeen on yhdessä vaadittava maksuttoman koulutuksen kunnianpalautusta. Lukukausimaksut, maksulliset väylät tutkinto-opintoihin sekä vaatimukset valmistua tutkinnon minimiopintopistemäärän ylityttyä eivät käy. Koulutuksen on oltava laadukasta, maksutonta ja saavutettavaa elämäntilanteeseen katsomatta. EU- ja ETA- alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on luovuttava. JYYn ja koko ylioppilasliikkeen on noustava rohkeasti ja näkyvästi puolustamaan sivistysyliopistoa, opiskelijoita koskevan päätöksenteon demokraattisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa.
.
PAREMPAA OPISKELIJAELÄMÄÄ 💻
Jokaisella opiskelijalla on oltava riittävä toimeentulo, toimiva terveydenhuolto ja kohtuuhintainen koti. Opintotuen velkapainotteisuus on poistettava ja opiskelijoiden kuten kaikkien muidenkin sosiaaliturva täytyy järjestää vastikkeettoman perustulon muodossa. Laadukkaiden palveluiden takaamiseksi YTHS:n resursseja on kasvatettava. Hoitoonohjauksen on oltava selkeää sekä nopeaa ja hoitosuhteiden pitkäjänteisiä. Mielenterveysongelmiin on saatava apua ja hoitoa nykytilannetta paljon paremmin.
.
TILAA YHTEISÖLLISYYDELLE JA TOIMINNALLE 🏫
Opiskelijoilla on oltava tilaa opiskelulle, kohtaamisille ja yhteiselle toiminnalle. Kampusten ja ylioppilaskunnan tilojen on oltava maksuttomia opiskelijoiden järjestö-, kulttuuri- ja muuhun käyttöön. Kaikissa JYYn rakentamissa kohteissa on oltava epäkaupallista vapaasti käytettävissä olevaa tilaa. Yliopiston tilojen saatavuutta ja esteettömyyttä on parannettava ja opiskelijoiden on oltava yhdenvertaisesti tervetulleita kaikkiin kampusravintoloihin. JYYn kulttuurisektori sekä ylioppilaslehti Jylkkäri ovat keskeinen osa ylioppilaskunnan yhteisöllisyyttä.

Jyvivan hakijat JYYn luottamustoimiin 2019!

JYYn hallitus ja puheenjohtajisto kokevat jälleen vuosittaisen vaihdoksen, ja Jyviva ylpeänä esittää kahta rautaista ja sydämellistä ylioppilaskunta-aktiiviamme luottamustoimiin!  Tässä he ovat:

Ira Vainikainen JYYn hallitukseen korkeakoulupolitiikka- ja kehitysyhteistyösektoreille

Ira on piinkova opiskelijan edunvalvoja, jossa yhdistyvät syvä koulutuspoliittinen asiantuntemus, luja työmoraali, kyky rakentavaan kriittisyyteen sekä rohkeus kantaa vastuuta. Iran monipuolinen kokemus yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, moninaisista ylioppilaskunta- ja ainejärjestötehtävistä sekä kansallisen tason vaikuttamistyöstä takaa sen, että hänellä on tarkka ja ajanmukainen kuva toimintaympäristöstä niin JYYssä, yliopistossa kuin kansallisen korkeakoulupolitiikan kentällä.

Kuluvana vuonna yliopistokollegion varapuheenjohtajana ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaneuvoston jäsenenä toimineena Ira näkee halloped-toiminnan kehittämisessä edunvalvonnallista potentiaalia:

IMG-20181126-WA0006 ”Nyt on aika suunnata samaa tarmoa kohti hallinnon opiskelijaedustajia, jotta he yltäisivät täyteen potentiaaliinsa opiskelijoiden äänenkannattajina. Vaikuttamisvalmiuksien kehittämisen lisäksi hallopedit täytyy tuoda myös lähemmäs riviopiskelijaa. Osallistumismahdollisuuksien löytämisen ja yhteisöllisyyden kokemusten kannalta halloped-toiminnan tuntemus on olennaista, ja siksi kehittäisin hallopedien ja ainejärjestöjen yhteistyötä ensi vuonna hallituksessa. Erityisesti tiedekuntatasolla tämä uudistus toisi merkittäviä hyötyjä opiskelijan edunvalvontaan, eikä vähiten ensi vuonna ajankohtaiseen opetussunnitelmatyöhön.”

 

Korkeakoulupoliittisen osaamisensa ohella Ira on profiloitunut erityisesti kehitysyhteistyösektorilla. Aktiivinen toiminta kehy-valiokunnan puheenjohtajana palkittiin vuosi sitten JYYn harrastemerkillä. Kehyn nykytilasta erinomaisesti kartalla olevana Iralla on visio siitä, mihin sektorilla kannattaa panostaa:

”Kehitysyhteistyösektorin olisi syytä seurata SYLin jalanjäljissä, eli suunnata toimintaa kehitysyhteistyöstä entistä laajemmin kehityspolitiikan suuntaan. Jäsenistön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehitetään tuomalla kehityspolitiikan ajankohtaiskatsaukset osaksi valiokuntatoimintaa sekä sitouttamalla aine- ja harrastejärjestöjä globaalikasvatustoimintaan. Yhteistyö koulutuspoliittisen sektorin kanssa on tämän tavoitteen kannalta myös tärkeää. SYL nimittäin hakee rahoitusta hankkeeseen, jossa kestävä kehitys tuodaan osaksi korkeakoulutuksen osaamistavoitteita, joten hankkeen onnistumiseksi tarvitaan koko JYY-yhteisöä ainejärjestökopoja myöten.”

Ira – timanttia.

Sonja Karppinen JYYn edustajiston puheenjohtajaksi

Sonja on kokenut vaikuttaja, JYY-aktiivi ja järjestötoimija, jonka kuluva vuosi on vierähtänyt JYYn hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksessa Sonja on kunnostautunut erityisesti yleispoliittista linjapaperia valmistelevan työryhmän vetäjänä. Tässä tehtävässä Sonja on toiminut ansiokkaasti, vastuullisesti, kannustavasti, jämptisti ja tasapuolisesti ihmisten ja ryhmien mielipiteet huomioiden.

Puheenjohtajana Sonja edistäisi erityisesti avoimuutta edustajiston päätöksenteossa:

IMG-20181126-WA0009”Haluan olla puheenjohtaja, joka edellyttää läpinäkyvää, laadukasta valmistelua ja samalla kannustaa edustajistoa kysymään ja pureutumaan. Kun asiat tehdään organisaatiossa hyvin ja oikein, ei mitään tarvitse salata tai selitellä. Asiat kyllä selittävät kuulijan riittävästi niihin pureutuessa itse itsensä, ja siihen pitää luottaa. Jos asiat eivät selity, on kyseessä usein arvoihin perustuva ristiriita ja silloin ollaan demokratian ytimessä, eli siellä missä pitääkin olla.”

Aiemmat ja nykyiset vastuutehtävät hallituksessa, edustajiston jäsenenä, valiokuntapuheenjohtajana, ainejärjestötoimijana, hallinnon opiskelijaedustajana sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna ovat tuoneet Sonjalle näkemystä demokraattisesta päätöksenteosta ja kokouskäytänteistä eri organisaatioissa. Poliittiset prosessit, parlamentaarinen yhteistyö ja vaativissa tilanteissa esiintyminen ovat tulleet Sonjalle tutuiksi.

Laaja-alainen osaaminen yhdessä kaikkia kunnioittavien ja osallistavien työtapojen kanssa tekisivät Sonjasta erinomaisen puheenjohtajan edustajistolle.

 

JYYn hallitusneuvottelut käydään maanantana 3.12. klo 17:15 alkaen Ilokivellä. Hakijoiden haastattelut sisältävä tilaisuuden ensimmäinen osuus on kaikille avoin, siispä tervetuloa kuuntelemaan ja tsemppaamaan Iraa ja Sonjaa paikan päälle.

Haastatteluosuuden jälkeen alkavat yleisöltä suljetut neuvottelut, joissa Jyvivan neuvottelijoina toimivat Olli Etelämaa ja Otto Kela.

 

 

Tampereella tehdään tulevaisuutta – toivottavasti ei epädemokraattista sellaista

Tampereen yliopiston konsistori päättää huomenna yliopistoyhteisön mahdollisuuksista toimia säätiöyliopiston hallituksessa. Asia on tuotu keskusteluun esittämällä hallituksen jäsenyydelle vaatimus riippumattomuudesta, mikä tarkoittaisi, että esimerkiksi yliopistoon työsuhteessa olevat eivät hallitukseen kelpaisi. Taustalla on väite siitä, että yliopistosta riippuvaiset henkilöt eivät kykenisi tekemään säätiöyliopiston tuloksen parantamisen kannalta riittävän rohkeita tai riskialttiita päätöksiä.

Riippumattomuusvaatimuksessa on nähty sekä perustuslaillisia että yliopistolakiin liittyviä ongelmia, sillä yhteisön ulossulkeminen niinkin tärkeästä toimielimestä kuin hallituksesta runtelee yliopiston ja tieteen autonomiaa. Julkisyliopistoissa, kuten Jyväskylässä, henkilöstö muodostaa merkittävän ja tärkeän osan hallitusta. Väitteet henkilöstön harkintakyvyn puutteesta vaikeiden valintojen äärellä, joilla riippumattomuusesitystä perustellaan, vähättelevät kymmenien ja taas kymmenien yliopistohallituksissa toimivien tekemää työtä.

Tampereella käytävä kamppailu yliopistodemokratian ja yliopistoyhteisön itsemääräämisoikeuden puolesta ei ole irrallaan valtakunnallisesta korkeakoulupolitiikasta. Tampere3 toimii nimittäin ennakkotapauksena kaikille muille Suomen yliopistoille, joiden säätiöittäminen otettaneen asialistalle heti Tampereen jälkeen. Kun mallikappale tehdään huonosti, tulee muistakin väistämättä viallisia. Siksi emme saa hyväksyä laittomia ja epädemokraattisia toimintamalleja nyt emmekä koskaan, sillä vielä jonain päivänä ne voivat koskettaa myös meitä täällä muualla. Kamppailu ei ole vain Tampereen, vaan koko Suomen tiedeyhteisön.

Toivokaamme siis, että konsistori päättää huomenna viisaasti.

Ira Vainikainen, Jyvivan puheenjohtaja

 

Jyviva esittää Sonja Karppista ja Ira Vainikaista JYYn hallitukseen vuodelle 2018

JYYn ensi vuoden hallitus ja edustajiston puheenjohtaja nimetään 7.12. pidettävässä edustajiston kokouksessa. Jyviva ylpeänä esittää tulevaan hallitukseen kahta osaavaa, kokenutta ja kaikin puolin mahtavaa aktiiviamme, Sonja Karppista ja Ira Vainikaista.

Jyviva esittää Sonja Karppista hallituksen varapuheenjohtajaksi, vastuullaan konserni- ja tuutorointisektorit. JYYn edustajistossa, valiokuntapuheenjohtajana, ainejärjestöaktiivina ja Jyväskylän kaupunginvaltuustossa kokemusta niin taloudellisesta vastuunkannosta kuin ihmisten kanssa toimimisesta keränneenä Sonja olisi todella varapuheenjohtaja paikallaan.Sonja

Erityisesti Sonjaa kiinnostaa tulevalla hallituskaudella jatkuva JYYn organisaatiouudistus, jonka taustoista hän viime kauden edaattorina on hyvin perillä:

”Konsernivastaavana tulisin todennäköisesti toimimaan uuden hallintorakenteen mukaisten yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Haluan luoda uusiin yhtiöihin keskustelevaa, avointa ja demokraattista päätöksentekokulttuuria. Opiskelijoiden edustajana ja JYYn hallitusvastuullisena on konsernivastaavan tärkeää olla ajan tasalla konsernin asioista sekä pitää huoli siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu ja asiat tehdään JYYn linjojen mukaisesti.”

 

 

Jyviva esittää Ira Vainikaista hallituksen kehitysyhteistyö- koulutuspolitiikka- ja kuntasektoreille. Vuoden alusta Jyvivan puheenjohtajana toimineen Iran vankka koulutuspoliittinen osaaminen, ahkeruus ja motivoituneisuus ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen niin Jyvivassa kuin valiokunta- ja järjestötyöskentelyssä.Ira

Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajana kesästä 2016 lähtien toimineella Iralla on erinomainen käsitys siitä, missä kehyssä JYYn osalta ja valtakunnallisesti mennään ja mitkä ovat keskeiset kysymykset lähitulevaisuudessa.

Kehyn ohella Iran erityinen kiinnostus kohdistuu ensi vuonna laadittavaan JYYn yleispoliittiseen linjapaperiin:

”Kiinnostavin kauden 2018 toimintasuunnitelmaprojekteista on ehdottomasti yleispoliittisen linjapaperin laatiminen. Sen laatimiseen liittyy itselleni kiinnostavaa päivänpolitiikan tarkastelua ja tulevaisuuden kaavailua sekä tavoitteen asettelua, jossa on tärkeää saada kaikkien opiskelijoiden ääni kuuluviin mahdollisimman hyvin. Siksi pidänkin projektissakin mainittua parlamentaarista valmistelua oikeana tapana toteuttaa projektia. Tavoitteeni on, että yleispoliittisesta linjapaperista tulee kattava ja kunnianhimoinen edunvalvonnan asiakirja, joka hyvän kehityskulkujen ennakoinnin puolesta myös kestää aikaa.”

Näiden hakijoiden takana on helppo seistä. Toivotamme Sonjalle ja Iralle tsemppiä haastatteluvaiheeseen!

Hallitusneuvottelut käydään maanantaina 4.12. Ilokivellä. Kaikille avoin haastatteluosuus alkaa klo 17:15 lounasravintolan puolella, tervetuloa seuraamaan!

 

Jyvivan hallitusneuvottelijoina toimivat Olli Etelämaa ja Aatu Puhakka.

Yhteystiedot:

olli.p.etelamaa@student.jyu.fi

aatu.puhakka@gmail.com

 

Edariraportti 15.11.2017

Tänään on viimeinen vuosien 2016-2017 edustajiston edari. Tunnelma on katossa. Kirjoittajalle eli minulle eli Sonjalle eli edaattori Karppiselle koitti suuri hetki: minut valittiin ääntenlaskijoiden puheenjohtajaksi. Edaattorien Jokinen ja Rasilainen kanssa, jotka ovat pitkän linjan JYYkoviksia. Huippuhetki tämäkin!

Ensimmäistä kertaa edarissa taululle lätkäistään diaesityksessä JYYpilvenpiirtäjiä, JYYtivoli ja JYYostoskeskus. Kyllä me ylioppilaat osaamme unelmoida!

Koko edustajisto sai hallitukselta runtua siitä, että ei olla oltu iltakouluissa. Meidän Olli on ollut hienosti! Hyvä Olli! Sai kehuja! Saakohan ruusun? Ehkä!

Väliajalla kukitettiin Aatu löytöruusuilla, ja tarjolla oli kahvia ja sämpylää. Ei kinkkua. Olemme tyytyväisiä, etenkin, kun kinkut jäi aina syömättä silloin, kun niitä tarjoiltiin.

Nakuttelimme sääntömuutoksia ylioppilaskunnalle. Viilausta, toiminimien korjaamista, virheiden korjausta jne. Käytännössä ei muutettu säännöillä toimintatapoja, vaan toimintatapoja käytäntöjen mukaisiksi. Klassikko.

JYYn strategian kohdalla teimme keskustalaisten kanssa yhteistyötä ja saimme porukalla opiskelijoiden kannustamisen yhteiskunnalliseen vaikuttamisen strategiaan!

Toiminnanjohtaja Huttunen esitteli asioita, rakennushankkeita, budjettia, ravintolatoimintaa ja muuta. Hyvältä vaikuttaa! JYY rakentaa ja se ilahduttaa ainakin kirjoittajaa, edaattori Karppista. ”JYYstä kiinteistömoguli!”, rummuttaa Karppinen.

Loppupuolella saavutimme jo ennen yhdeksää opiskelijaedustajavalinnat. Valintatyöryhmä on tehnyt kovaa duunia ja jyvivalainen Hiltusen Henri sai kiitoksia muiden työmyyrien lisäksi. Jyvivalaisiakin nuijittiin paikoille. Jihuu! Opiskelija-asioissa on paljon paikkoja, joissa ajaa asioita. Hakekaa kaikki kaikkialle! Täydennyshaut jatkuu!

Poistuvat edaattorit puhuivat ja heille puhuttiin. Oli kivaa. Kyllä JYYedari on hyvä paikka olla ja elää.

Kausi ohi, huhhuh. Kiitos ja palataan.

Kokouksenpäättymisajanarvauskilpailun voitti Karppisen Sonja, kunnes toiminnanjohtaja huomasikin missanneensa yhden arvauksen, ja voitto meni Luonnontieteilijöiden pöytään. Arvaukset menivät aika pitkälle, mutta kokous päättyi about 21.37. Huhhuh ja hyvä tunnelma!

Jihuu ja palataan asiaan!
Sonja, 15.11.2017

23634300_1609827235744602_858394055_oTässä meitä, mämmäreitä (oikeuden puolustajia)

Jyviva esittää ympäristölinjapaperin laatimista osaksi JYYn toimintasuunnitelmaa 2018

daan-stevens-371325

Tänään 19.10. pidettävässä JYYn edustajiston kokouksessa päätetään ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018. Toisin sanoen määritetään, millaisten asioiden kanssa ensi vuoden hallitus ja edustajisto tulevat työskentelemään.

JYYn hallitus on esittänyt toimintasuunnitelmaan kolmea projektia: viestintästrategiaa, yleispoliittista linjapaperia sekä organisaatiouudistus & omistajaohjaus –kokonaisuutta. Jyviva kannattaa näitä projekteja, mutta on jo hyvissä ajoin esittänyt lisäksi neljättä projektia: JYYn ympäristölinjapaperin laatimista.

Ympäristölinjapaperissa JYY määrittelisi omat ympäristötoiminnan periaatteensa ja konkreettiset tavoitteensa toiminnan eri osa-alueilla (rakentaminen, asuminen, opiskelijaruokailu, tapahtumat jne.). Täten ilmaisisimme selkeästi, millaisen roolin haluamme ottaa ekologisesti kestävän, ympäristövastuunsa tiedostavan ja hiilineutraalin Jyväskylän rakentamisessa. Jyvivan mielestä JYYn ja ylioppilasliikkeen tulee olla ekologisuuden edelläkävijä.

JYYn hallitus ei hyväksynyt ympäristölinjapaperia toimintasuunnitelmaesitykseensä. Hallitus vastasi Jyvivan esitykseen lisäämällä kahteen muuhun projektiinsa (yleispoliittinen linjapaperi, omistajaohjauksen periaatteet) kirjaukset eettisyyden ja ekologisuuden huomioimisesta kyseisissä projekteissa. Jyvivan mielestä kirjaukset eivät ole riittäviä, vaan ilmaisevat nähdäksemme asioita, joiden tulisi olla itsestään selvästi olla osana ko. projekteja.

Ekologisuuden ei tule olla sivuhuomio vaan lähtökohta tilanteessa, jossa ilmastonmuutoksen torjuminen on aikamme ratkaisevin teema. Parlamentaarisesti valmisteltu, edustajiston hyväksymä ympäristölinjapaperi antaisi tukevan pohjan ympäristön huomioimiselle kaikessa JYYn tulevassa päätöksenteossa ja toiminnassa.

On tärkeää, että opiskelijat itse päättävät alusta alkaen JYYn ekologisista linjoista. Tällöin lopputulos olisi JYYn näköinen ja voisi tuntua merkitykselliseltä kaikille ylioppilaskuntamme jäsenille. Edarivaaliehdokkaamme Lukas Rydefalkin vaalislogania siteeraten: ”Me olemme tulevaisuus, me olemme JYY!”

Edustajiston kokous alkaa tänään to 19.10. klo 17:15 Ilokiven lounasravintolassa. Kaikki JYYn jäsenet eli yliopistomme opiskelijat ovat tervetulleita seuraamaan keskustelua ja myös ottamaan siihen osaa. Nähdään Ilokivellä!

 

Alla projektin kuvaus:

JYYn ympäristölinjapaperin laatiminen

JYYllä ei toimintansa laajuudesta ja omistustensa arvosta huolimatta ole ympäristöohjelmaa eikä -linjapaperia. Ympäristöohjelman laatiminen oli JYYn vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa, mutta työ jäi silloin kesken. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan kuului ympäristösektorin toiminnan määrittäminen. Hyvin edistynyt työ valui hukkaan työryhmän valmisteleman materiaalin tuhoutuessa silloisen hallituksen ympäristövastaavan sähköpostitilin mukana. Vaikka ylioppilaskunnan toiminnassa huomioidaan ympäristöasiat, antavat edustajiston hyväksymät ympäristölinjaukset tukevan pohjan JYYn ympäristötoiminnan jatkuvuudelle ja kehittämiselle.  Linjapaperimuotoisena kirjausten vaikutus ei rajoitu ympäristösektorin toimintaan, vaan linjat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

Ympäristölinjapaperiin kirjataan esimerkiksi seuraavat asiat:

  • tilannekuva ja  JYYn ympäristötoiminnan periaatteet
  • linjaukset siitä, miten periaatteiden tulisi vaikuttaa JYYn toiminnan eri osa-alueilla (mm. asuminen, opiskelijaruokailu, tapahtumat, yritysyhteistyö, viestintä)
    • yleiset linjat ja muutama konkreettinen tavoite osa-aluetta kohden
  • toiminnan rajoitukset

 

Linjauksissa otetaan huomioon muut JYYn toimintaa ohjaavat dokumentit, kuten kuntapoliittinen linjapaperi, yritysyhteistyön linjat sekä samanaikaisesti valmisteilla olevat yleispoliittinen linjapaperi ja omistajaohjauksen periaatteet. Kolmen tärkeän linjapaperin valmistelu yhtäaikaisesti ei ole ylittämätön este: päinvastoin se antaa mahdollisuuden JYYn toiminnan yhtenäisyydelle ja jatkuvuudelle tulevaisuudessa. Ympäristölinjapaperin määrittäessä, mitä ympäristötoiminta JYYlle nyt ja tulevaisuudessa tarkoittaa, on ekologisen näkökulman huomioimiselle muissa linjapapereissa vankka perusta.

Ympäristölinjapaperin valmisteluun perustetaan työryhmä, johon jokaisella edustajistoryhmällä on mahdollisuus nimetä jäseniä. Työryhmän puheenjohtajana toimii JYYn hallituksen ympäristövastaava. JYYn toimitusjohtaja otetaan mukaan keskusteluun alusta asti, ja erityisesti suunniteltaessa konserniin liittyviä ympäristölinjauksia.